Nazwa inwestycji: Remont nawierzchni podwórza wraz z ciągami komunikacyjnymi na ul. Armii Krajowej w Sulechowie
Data realizacji: 18.08.2005 - 30.09.2005
Inwestor: Gmina Sulechów
Nazwa inwestycji: Remont nawierzchni jezdni ul. Zielonej w Sulechowie oraz wykonanie remontu chodnika na ul. Krańcowej
Data realizacji: 21.09.2005 - 30.11.2005
Inwestor: Gmina Sulechów
GEOPROFIT

ul.
Warszawska 35
66-100 Sulechów

tel:
+48 721 201 721
fax: +48 68 385 39 13

email: biuro@geoprofit.pl