Nazwa inwestycji: Budowa placu gospodarczego o pow. 4000 m2 wraz z odwodnieniem oraz wykonaniem zbiornika wód opadowych
Data realizacji: 15.03.2006 - 22.05.2006
Inwestor: Gospodarstwo Rolne Maciejewscy
Nazwa inwestycji: Budowa ul. Środkowa, Orzeszkowej i Licealnej w Sulechowie
Data realizacji: 2006
Inwestor: Gmina Sulechów
Nazwa inwestycji: Budowa ul. Środkowej oraz ul. Krzywej wraz z odwodnieniem w Sulechowie
Data realizacji: 01.2006 - 12.2006
Inwestor: Gmina Sulechów
GEOPROFIT

ul.
Warszawska 35
66-100 Sulechów

tel:
+48 721 201 721
fax: +48 68 385 39 13

email: biuro@geoprofit.pl